مسابقه انتخابی جهت اعزام به قهرمانی کشور

مسابقه انتخابی جهت اعزام به قهرمانی کشور

مسابقه انتخابی جهت اعزام به قهرمانی کشور [مسابقه انتخابی جهت اعزام به قهرمانی کشور]   به گزارش روابط عمومی هیئت دوچرخه سواری استان گلستان مسابقه   انتخابی تیم دوچرخه سواری استان جهت اعزام به مسابقات قهرمانی کشور پیست در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان جم...

اردوی انتخابی استان گلستان دانهیل

اردوی انتخابی استان گلستان دانهیل

به گزارش روابط عمومی هیئت دوچرخه سواری استان گلستان یک دوره اردوی یک روزه اتنخابی تیم استانی در رشته دانهیل در صبح روز پنجشنبه 3 اردیبهشت در مسیر جنگلی دانهیل تپه نورالشهدا و پنج افرا برگزار میگردد. به گفته رییس هیئت دوچرخه سواری استان گلستان جناب آقای...