بایدها و نبایدهای ماساژ

بایدها و نبایدهای ماساژ

بایدها و نبایدهای ماساژ ماساژ را می‌توان به دو گروه اصلی ماساژدرمانی و ماساژ برای رفع خستگی و ایجاد آرامش تقسیم کرد. ماساژ با روشی صحیح و اصولی راهی مناسب برای رفع خستگی، کاهش استرس و ایجاد آرامش است، اما همان طور که ذکر شد، ماساژ می تواند یک روش کمکی ...